[DEMO/TEST]: Bokslutskommuniké 2019 | Kambi
Skip to main content
Kambi

[DEMO/TEST]: Bokslutskommuniké 2019

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 4% till 422,4 Mkr (406,7). I US-dollar var nettoomsättningen oförändrad.
 • Orderingången ökade med 1% till 479,7 Mkr (474,7). I US-dollar minskade orderingången med 5%.
 • EBITA ökade till 41,2 Mkr (36,0), motsvarande en EBITA-marginal om 9,7% (8,9). EBITA belastas av 2,2 Mkr för förvärvskostnader för Altus-PCB. IFRS 16 har ökat EBITA med 0,6 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,7 Mkr (34,9). Rörelsemarginalen uppgick till 9,6% (8,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,7 Mkr (34,7). 2018 innehöll en positiv post för aktiverade skatteavdrag.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 kr (2,06).

PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 1 781,2 Mkr (1 617,0). I USD ökade nettoomsättningen med 2%.
 • Orderingången ökade med 9% till 1 818,3 Mkr (1 664,5). I USD ökade orderingången med 1%.
 • EBITA uppgick till 165,4 Mkr (132,2), motsvarande en EBITA-marginal om 9,3% (8,2). IFRS 16 har ökat EBITA med 1,0 Mkr och ökat balansomslutningen med 33,5 Mkr.
 • Justerat* EBITA uppgick till 165,4 Mkr (143,8), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 9,3% (8,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 161,7 Mkr (127,6). Rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (7,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 128,4 Mkr (104,6).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,61 kr (6,37) och efter utspädning till 7,61 kr (6,24)**.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kr (4,50) per aktie för räkenskapsåret 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • I november förvärvades Altus-PCB i USA.
 • Hans Ståhl meddelade att han önskar pensionera sig under 2020. Rekrytering av ny VD pågår.
 • NCAB kom på andraplats ” årets arbetsgivare” I klassen tjänsteföretag i Brilliant Awards undersökning.
 • Coronavirusets utbrott i Kina kommer att påverka omsättning och resultat första kvartalet negativt.
Key performance indicatorsOct-Dec

Jan-Dec


20192018%
20192018%
Order intake, SEK million479.7474.71.0
1,818.31,664.59.2
Order intake, USD million49.952.5-4.9
192.2191.10.6
Net sales, SEK million422.4406.73.9
1,781.21,617.010.2
Net sales, USD million45.145.1-0.0
189.1186.01.7
Gross margin, %32.432.7

31.731.3

EBITA, SEK million41.236.014.2
165.4132.225.0
EBITA margin, %9.78.9

9.38.2

Adjusted* EBITA, SEK million41.236.014.2
165.4143.815.0
Adjusted* EBITA margin, %9.78.9

9.38.9

Operating profit, SEK million40.734.916.6
161.7127.626.7
Operating margin, %9.68.6

9.17.9

Profit after tax, SEK million31.734.7-8.7
128.4104.622.8
Earnings per share before dilution**, SEK1.882.06-8.7
7.616.3719.5
Earnings per share after dilution**, SEK1.882.06-8.7
7.616.2422.1
Cash flow from operating activities, SEK million44.941.09.4
153.069.9118.8
Return on capital employed, %41.644.4

Return on equity, %39.851.9

USD/SEK - average9.619.04

9.468.57

EUR/SEK - average10.6410.33

10.5810.26


* Adjusted for non-recurring items of SEK 11.6 million in the January–December 2018 period. The adjustments refer to costs for the IPO and final settlement costs related to the agreement with the Russian tax authority.
** The Annual General Meeting on 14 March 2018 resolved to approve a 10:1 stock split. Earnings per share have been calculated retrospectively based on the total number shares after the stock split for each period.

VD HAR ORDET
Resultat och marginaler ökar för NCAB

Det fjärde kvartalet fortsatte i linje med det tredje när det gällde omsättningen medan orderingången var svagare. Jag är stolt över att vi trots en lägre tillväxttakt lyckats stärka resultatet ytterligare vilket bidrog till att EBITA-marginalen ökade till 9,7 procent. Tack vare att vi inte äger egna fabriker kan vi snabbt justera kostnaderna, vilket bidragit till det ökade resultatet trots den lägre tillväxten. Vi har också senarelagt vissa projekt och anpassat nyanställningarna till den lägre tillväxttakten.

Ser man till våra segment fortsatte Nordic växa starkast liksom i tidigare kvartal, med de största ökningarna från Norge och Danmark samtidigt som Sverige ligger på en stabilt hög försäljnings- och resultatnivå. Resultatet och EBITA-marginalen i kvartalet blev lite svagare än året innan mest på grund av att tillväxten var kraftigast i länder med lägre marginal.

I Europe var kvartalet fortsatt svagt, särskilt i Storbritannien och Tyskland, där vi sett viss avvaktan bland annat pga Brexit och den svagare konjunkturen i Tyskland. I Europe har NCAB en EBITA-marginal på 6 procent. Den lägre marginalen är en naturlig konsekvens av att vi är nyetablerade i många länder och fortsätter att investera och bygga vår verksamhet.

I segmentet North America verkar marknaden nu ha accepterat importtullarna och vi såg en liten ljusning i det fjärde kvartalet. Resultatet har förbättrats trots att omsättningen minskat något. I november förvärvades Altus-PCB, ett bolag med en årlig omsättning på ca 40 Mkr, högt teknikinnehåll och en hög lönsamhetsnivå, vilket blir ett bra tillskott till vår USA verksamhet.

Även East hade tillväxt som dock mattades av något jämfört med tidigare kvartal. Vi har lyckats öka marginalen till goda 13,4 procent.

Totalt sett blev omsättningstillväxten i kvartalet 4 procent räknat i svenska kronor, medan det i US-dollar blev en svagt negativ tillväxt.

För helåret 2019 är vi trots konjunkturavmattningen stolta över den tillväxt vi levererat och att vi ökat vår EBITA-marginal till 9,3 procent. Vi är glada över att vi har förvärvat två fina mindre bolag, Multiprint i Danmark och Altus-PCB i USA. Bägge har integrerats på ett bra sätt och vi har redan realiserat flera synergier. Vi fortsätter att analysera och söka fler förvärvsmöjligheter.

Coronavirusets utbrott i Kina kommer att påverka omsättning och resultat negativt under åtminstone det första kvartalet. Omfattningen eller konsekvenserna är idag svåra att överblicka. Fabrikerna har hållit stängt ytterligare två veckor efter det kinesiska nyåret. Därefter har de, i mitten av februari, börjat producera med reducerad kapacitet. Detta kommer att innebära leveransförseningar såväl på mönsterkort som på många andra insatsvaror till våra kunder. Ingen av NCABs medarbetare är smittad och som försiktighetsåtgärd arbetar våra medarbetare i Kina hemifrån. Vi arbetar nära våra kunder och fabriker för att säkra leverenserna.

Jag vill passa på att tacka alla våra medarbetare världen över för deras oförtrutna engagemang för vårt fina företag. Extra roligt att vi också fick pris för detta engagemang!


Q4 19Q3 19Q2 19Q1 19Q4 18Q3 18Q2 18Q1 18Q4 17Q3 17
Orderingång, Mkr479,7446,6450,0442,1474,7411,2409,6369,0422,3340,7
Orderingång, Musd49,946,747,848,052,545,947,245,650,841,9
Nettoomsättning, Mkr422,4439,8473,1445,9406,7420,1415,8374,4327,3342,7
SEK tillväxt, % årlig3,94,713,819,124,322,610,55,85,617,0
Nettoomsättning, Musd45,145,250,048,845,146,748,046,239,641,7
USD tillväxt, % årlig0,0-3,34,15,613,712,012,815,815,521,0
Bruttomarginal, %32,432,230,931,532,731,430,630,429,730,9
EBITA, Mkr41,246,337,340,636,042,222,831,1-1,10,9
Justerat EBITA, Mkr41,246,337,340,636,042,232,033,512,430,9
Justerad EBITA marginal, %9,710,57,99,18,910,17,78,93,89,0
Rörelseresultat, Mkr40,745,935,739,434,941,021,730,0-2,70,1
Balansomslutning, Mkr873,1827,9792,7808,4722,5672,2644,2590,7554,3556,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr44,957,835,514,841,038,411,5-20,912,213,1
Soliditet, %39,939,436,041,841,039,236,222,319,219,4
Antal anställda395403398388378367366365354327
Genomsnittskurs SEK/USD9,619,599,449,179,048,958,678,118,328,14
Genomsnittskurs SEK/EUR10,6410,6610,6210,4210,3310,4110,339,979,809,56

*Adjusted for non-recurring items of SEK 11.6 million in the January–December 2018 period. The adjustments refer to costs for the IPO and final settlement costs related to the agreement with the Russian tax authority
** The Annual General Meeting on 14 March 2018 resolved to approve a 10:1 stock split. Earnings per share have been calculated retrospectively based on the total number shares after the stock split for each period.

Bokslutskommuniké 2019

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 4% till 422,4 Mkr (406,7). I US-dollar var nettoomsättningen oförändrad.
 • Orderingången ökade med 1% till 479,7 Mkr (474,7). I US-dollar minskade orderingången med 5%.
 • EBITA ökade till 41,2 Mkr (36,0), motsvarande en EBITA-marginal om 9,7% (8,9). EBITA belastas av 2,2 Mkr för förvärvskostnader för Altus-PCB. IFRS 16 har ökat EBITA med 0,6 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,7 Mkr (34,9). Rörelsemarginalen uppgick till 9,6% (8,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,7 Mkr (34,7). 2018 innehöll en positiv post för aktiverade skatteavdrag.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 kr (2,06).

PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 1 781,2 Mkr (1 617,0). I USD ökade nettoomsättningen med 2%.
 • Orderingången ökade med 9% till 1 818,3 Mkr (1 664,5). I USD ökade orderingången med 1%.
 • EBITA uppgick till 165,4 Mkr (132,2), motsvarande en EBITA-marginal om 9,3% (8,2). IFRS 16 har ökat EBITA med 1,0 Mkr och ökat balansomslutningen med 33,5 Mkr.
 • Justerat* EBITA uppgick till 165,4 Mkr (143,8), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 9,3% (8,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 161,7 Mkr (127,6). Rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (7,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 128,4 Mkr (104,6).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,61 kr (6,37) och efter utspädning till 7,61 kr (6,24)**.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kr (4,50) per aktie för räkenskapsåret 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • I november förvärvades Altus-PCB i USA.
 • Hans Ståhl meddelade att han önskar pensionera sig under 2020. Rekrytering av ny VD pågår.
 • NCAB kom på andraplats ” årets arbetsgivare” I klassen tjänsteföretag i Brilliant Awards undersökning.
 • Coronavirusets utbrott i Kina kommer att påverka omsättning och resultat första kvartalet negativt.

VD HAR ORDET
Resultat och marginaler ökar för NCAB

Det fjärde kvartalet fortsatte i linje med det tredje när det gällde omsättningen medan orderingången var svagare. Jag är stolt över att vi trots en lägre tillväxttakt lyckats stärka resultatet ytterligare vilket bidrog till att EBITA-marginalen ökade till 9,7 procent. Tack vare att vi inte äger egna fabriker kan vi snabbt justera kostnaderna, vilket bidragit till det ökade resultatet trots den lägre tillväxten. Vi har också senarelagt vissa projekt och anpassat nyanställningarna till den lägre tillväxttakten.

Ser man till våra segment fortsatte Nordic växa starkast liksom i tidigare kvartal, med de största ökningarna från Norge och Danmark samtidigt som Sverige ligger på en stabilt hög försäljnings- och resultatnivå. Resultatet och EBITA-marginalen i kvartalet blev lite svagare än året innan mest på grund av att tillväxten var kraftigast i länder med lägre marginal.

I Europe var kvartalet fortsatt svagt, särskilt i Storbritannien och Tyskland, där vi sett viss avvaktan bland annat pga Brexit och den svagare konjunkturen i Tyskland. I Europe har NCAB en EBITA-marginal på 6 procent. Den lägre marginalen är en naturlig konsekvens av att vi är nyetablerade i många länder och fortsätter att investera och bygga vår verksamhet.

I segmentet North America verkar marknaden nu ha accepterat importtullarna och vi såg en liten ljusning i det fjärde kvartalet. Resultatet har förbättrats trots att omsättningen minskat något. I november förvärvades Altus-PCB, ett bolag med en årlig omsättning på ca 40 Mkr, högt teknikinnehåll och en hög lönsamhetsnivå, vilket blir ett bra tillskott till vår USA verksamhet.

Även East hade tillväxt som dock mattades av något jämfört med tidigare kvartal. Vi har lyckats öka marginalen till goda 13,4 procent.

Totalt sett blev omsättningstillväxten i kvartalet 4 procent räknat i svenska kronor, medan det i US-dollar blev en svagt negativ tillväxt.

För helåret 2019 är vi trots konjunkturavmattningen stolta över den tillväxt vi levererat och att vi ökat vår EBITA-marginal till 9,3 procent. Vi är glada över att vi har förvärvat två fina mindre bolag, Multiprint i Danmark och Altus-PCB i USA. Bägge har integrerats på ett bra sätt och vi har redan realiserat flera synergier. Vi fortsätter att analysera och söka fler förvärvsmöjligheter.

Coronavirusets utbrott i Kina kommer att påverka omsättning och resultat negativt under åtminstone det första kvartalet. Omfattningen eller konsekvenserna är idag svåra att överblicka. Fabrikerna har hållit stängt ytterligare två veckor efter det kinesiska nyåret. Därefter har de, i mitten av februari, börjat producera med reducerad kapacitet. Detta kommer att innebära leveransförseningar såväl på mönsterkort som på många andra insatsvaror till våra kunder. Ingen av NCABs medarbetare är smittad och som försiktighetsåtgärd arbetar våra medarbetare i Kina hemifrån. Vi arbetar nära våra kunder och fabriker för att säkra leverenserna.

Jag vill passa på att tacka alla våra medarbetare världen över för deras oförtrutna engagemang för vårt fina företag. Extra roligt att vi också fick pris för detta engagemang!

Hans Ståhl

Financial results and presentations

Annual general meeting